بررسی سیر تطوّر سرپرستی جامعه شیعه از سازمان وکالت تا ولایت فقیه
85 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : جواد نصر الله پور
بررسی سیر تطوّر سرپرستی جامعه شیعه از سازمان وکالت تا ولایت فقیه