مهدویت و فرهنگ کار و جهاد و تلاش در جامعه اسلامی
89 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : جهانگیر مرادی
مهدویت و فرهنگ کار و جهاد و تلاش در جامعه اسلامی