تحلیل آینده پژوهانه از جامعه آرمانی(مهدویت)
95 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : ابراهیم باقرزاده
تحلیل آینده پژوهانه از جامعه آرمانی(مهدویت)