بررسی رابطه ظهور مهدی(ع) و اسماء الحسنای الهی
60 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : جواد سلیمیان
بررسی رابطه ظهور مهدی(ع) و اسماء الحسنای الهی