نقش نهادهای آموزشی در ترویج تفکر مهدویت
72 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : اصغر کریم زاده
این رساله تلاش نموده است تا با تبیین نقش مهم و اثرگذار نهادهای اموزشی در کشور، شرایط، میزان اثر‌گذاری و راه‌کارهای تربیت نسل منتظر را بررسی نماید. از این رو در فصل اول، کلیات لازم درباره دو مفهوم پایه‌ای مورد بحث، یعنی (تربیت) و (انتظار) نظیر: ضرورت و گستره ان‌ها و نیز ساحت‌ها و اهداف، مورد بررسی قرار گرفته و همچنین به مفهوم، جایگاه و انواع نهاد‌های اموزشی نیز اشاره شده است. در فصل دوم تلاش شد تا در مقوله (وظایف نهادهای اموزشی در مسیر تربیت نسل منتظر) با رویکردی متفاوت از انچه تاکنون بحث شده است، نگاهی واقع‌بینانه به وضع موجود داشته و ضمن بیان اسیب‌های موجود، راه‌کارهای پیشنهادی تشریح شود. گفتار دوم با تقسیم‌بندی نهاد‌های اموزشی موجود در کشور به نهاد‌های اولیه و ثانویه اغاز می‌شود و در ابتدا با تاکید بر اهمیت نقش نهاد خانواده، جایگاه این نهاد در فرایند تربیت مهدوی بازخوانی شده و سپس عوامل موثر در تربیت فرزندان مهدی‌باور در خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتار بعد، نقش نهادهای ثانویه، همانند (مدرسه، دانشگاه و حوزه) در مسیر تربیت مهدوی بازگو و راه‌کارهای پیشنهادی ارایه شده است. نهادهای تبلیغی، ترویجی، موضوع مهم بعدی در این فصل است که به خاطر وسعت و پراکندگی ان‌ها، به دو بخش رسمی و غیر رسمی تقسیم شده‌اند و در ان رسانه‌ها به عنوان ابزار قدرتمند انتقال مفاهیم، مورد برررسی ساختاری و محتوایی در حوزه نشر معارف مهدویت قرار گرفته‌اند.