عوامل تثبیت و تزلزل ایمان در عصر غیبت
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : سد عبد الرسول امام
یکی از دوره‌های مهم حیات بشری دوران غیبت اخرین ذخیره الهی است. طبق روایات معصومین علیهم السلام این دوران، پر تلاطم ومملو ا‌ز فتنه هایی ا‌ست که بواسطه ان، افراد مورد ارزیابی وسنجش قرار می گیرند و در نتیجه خالص از ناخالص جدا می گردد؛ در حقیقت هدف از ابتلاء وامتحان این دوران همانند دیگر دوران حیات بشری، معلوم شدن صداقت وعدم صداقت افراد از حیث ایمان است با این تفاوت که ابتلایات این دوران ازجهت کمیت وکیفیت قابل مقایسه با سایر دوران نیست . بنا براین نقش و جایگاه ایمان بویژه در این دوران، کاملا حیاتی وپر اهمیت است به نحوی که سعادت وشقاوت ادمی در گرو ایمان اوست؛ به عبارت دیگر انچه موجب سعادت ویا شقاوت انسان خصوصا در این دوران می شود ثبات ویا عدم ثبات ایمان می باشد. بدون شک عواملی در این مساله دخیل هستند که دراین تحقیق در صدد شناسایی انها هستیم ؛ یعنی در حقیقت قصد داریم عوامل موثر درتثبیت وتقویت ایمان ونیز عوامل موثر درتزلزل وتضعیف ایمان را بویژه درعصرغیبت شناسایی ومعرفی نماییم .