رجعت در اسلام، مسیحیت و یهود
64 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه آموزش عالی حوزوی فدک / همدان
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : خ کیانی
رجعت از اعتقادات مهم شیعه است. روایات بسیاری در زمینه رجعت از ایمه معصومین علیهم السلام وجود دارد که نشان دهنده اهمیت این اعتقاد است. از طرفی رجعت یک بحث ریشه دار در ادیان ابراهیمی در طول تاریخ است . در سه دین بزرگ و مطرح اسلام، مسیحیت و یهود این اعتقاد با عناوین رجعت، بازگشت عیسی و رستاخیز مردگان جلوه گر است . که شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند در این پژوهش سعی شده نقاط اشتراک و افتراق این سه دین درباره رجعت بررسی شود. سیر این پژوهش ابتدا با ترجمه لغوی و اصطلاحی واژه های رجعت، اسلام، مسیحیت و یهود و سپس به شرح و تفسیر عبارات: بازگشت عیسی، رستاخیز مردگان، رجعت و واژه های مترادف ان ادامه یافنه است. رجعت و رستاخیز مردگان علاوه بر شباهت تفاوت هایی نیز دارند در بخش دوم این پژوهش در دو فصل شباهت ها و تفاوت های اعتقاد به رجعت در اسلام و رستاخیز مردگان در یهود مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است. در فصل اول شباهت ها و در فصل دوم تفاوت های رجعت و رستاخیز مردگان بررسی شده است. بازگشت عیسی نیز اگر چه مفهومی شبیه به رجعت دارد اما تفاوت هایی نیز با رجعت دارد در بخش سوم به بررسی شباهت ها و تفاوت های این دو بحث پرداخته شده است. در فصل اول شباهت های رجعت در اسلام و بازگشت عیسی در مسیحیت و در فصل دوم تفاوت ها بررسی شده است.به امید ان که مرضی رضای الهی و برای خوانندگان عزیز مفید باشد .