همگرایی مسلمانان در حج تمرینی برای وحدت بشریت در حکومت موعود
60 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت
مصاحبه کننده : خبرگزاری شبستان
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خبرگزاری شبستان
تاریخ نشر : Oct 1 2014 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

حجت الاسلام خدامراد سلیمیان در گفت و گو با خبرنگار حوزه مهدویت خبرگزاری شبستان با اشاره به کارکردهای مشترک میان حج و مهدویت، گفت: تاکید آیات و روایات در رابطه با حج متوجه بروز و ظهور گردآمدن انسان ها بر یک محور در یک اتفاق بزرگ است، انسان هایی از مناطق مختلف جغرافیایی با ویژگی های مختلف گویشی، رنگ پوست و زیستی حول محوری در راستای رسیدن به لقای الهی در کنار هم قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی های دین اسلام تاکید بر همگرایی انسان ها با هم است، خاطرنشان کرد: در اسلام انزوا، گوشه نشینی و عبادت فردی معنایی ندارد بلکه عمده دستورالعمل ها در اسلام تاکید بر روحیه جمع گرایی است. مانند تاکید بر نماز جماعت، برگزاری حج و غیره.

حجت الاسلام سلیمیان با بیان اینکه متاسفانه امروزه بزرگترین مصیبت جهان اسلام دور شدن مسلمانان از همگرایی و همسویی حول محور ولایت اهل بیت(ع) است، اظهارداشت: امروزه انسان های کم خرد و دور از آموزه اسلامی آسیب های جبران ناپذیری به شاکله اسلام می زنند. آنها از حقیقت و روح پرمعنای آموزه های اسلامی دوره شده اند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: آیات قرآن و روایات مردم را همواره به پیروی از انسان های بزرگ توصیه کرده اند که ائمه محورهایی هستند که تاکید شده از گرد آنها فاصله نگیرید و تابع دستورات و اوامر آنها باشید.

وی بااشاره به اینکه بزرگترین خسارت مسلمانان دور شدن آنها از آموزه های اهل بیت(ع) است، تصریح کرد: عمده کسانی که امروز باعث بدنامی و سیاه نمایی چهره اسلام شدند، کسانی هستندکه در مکتب اهل بیت(ع) نیستند. البته کسانی که حضور ملموس و مستمر در مدرسه اهل بیت(ع) داشته و دارند نیز از این گروه ها به دور هستند.

حجت الاسلام سلیمیان خاطرنشان کرد: محوری ترین کارکرد حج که در نهایت در گستره وسیعی در حکومت حضرت شکل می گیرد، ایجاد وحدت و هم گرایی مسلمانان در حج بین تمامی انسان ها در قیام حضرت است.

این پژوهشگر مهدوی با بیان اینکه کارکردهای حج در حوزه های فردی و اجتماعی در یک مقیاس جامع و کامل در قیام حضرت مهدی(ع) نمود دارد، افزود: از کارکردهای حج در حوزه فردی تقوا و پارسایی انسان ها و رسیدن به پرهیز از معاصی و نافرمانی خداست.

وی با اشاره به جریمه های الهی برای نافرمانی دستورات در مناسک حج، گفت: در حوزه تربیت فردی در مناسک حج مجاب به بدگویی نیستیم و گاهی باید جریمه هایی را در قبال آنها بپردازیم. همین امر در قیام حضرت به صورت ملموس مشخص است. در حکومت حضرت کینه توزی ها، حسد و تمایلات نادرست انسانی برداشته می شود.

حجت الاسلام سلیمیان ادامه داد: البته تمامی این حالات نه به اجبار بلکه وقتی عقل بشری بر اثر عنایت امام زمان(ع) کامل شود، تمام امیال نادرست صحیح می شود.

این پژوهشگر مهدوی با اشاره به کارکرد فرهنگی در حج و تحقق آن در حکومت حضرت بیان داشت: تعهد انسان ها در اخلاق و فرهنگ دینی جامعه را به کمال می رساند. در حوزه سیاسی حج گردآمدن گروهی انسان ها و طواف حول محور کعبه است. در حکومت جهانی تمامی بشریت حول ولایت حضرت مهدی(ع) طواف می کنند. با این تفاوت که در حکومت حضرت یک عشق و دلدادگی و شیفتگی به حضرت وجود دارد.

وی افزود: در حکومت حضرت مهدی(ع) حکومت به معنای تسلط و قدرت نیست و از بالا به پایین به مردم نگاه نمی شود بلکه درخواست انسان ها برای سامان بخشیدن به جامعه مطرح است و همه مسائل رنگ و بوی همدلی و دلدادگی نسبت به حضرت به خود می گیرد.

حجت الاسلام سلیمیان با اشاره به کارکردهای اجتماعی حج و حکومت حضرت مهدی(ع)، خاطرنشان کرد: رفتارهایی که در حکومت حضرت انجام می گیرد، براساس آموزه های واقعی و قطعی دین است. انسان ها در کمال محبت و ملاطفت زندگی می کنند که این نوع زندگی در زمان انجام مناسک حج در میان انسان هایی با ویژگی های متفاوت در مکه دیده می شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی توجه به کارکرد اقتصادی در زمان مناسک حج را ازجمله اشتراکات حج و مهدویت دانست و بیان داشت: در حکومت امام عصر(ع) مسائل اقتصادی با گستردگی و وسعت نمود دارد. در روایات آمده که در آنجا هیچ فرادستی و فرودستی ظالمانه نیست. هیچ کس افزون بر شان و فعالیت خود بهره مندی از منابع نخواهد داشت.

وی گفت: امام عصر(ع) در حکومت خود این کارکرد اقتصادی را به کمال و تمام در زندگی جاری می کنند و انسان های بنابر شرایط فردی و الهی از منابع بهره می برند.