نقش مردم در قیام جهانی مهدی موعود(عج) بررسی شد
47 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت
مصاحبه کننده : خبرگزاری شبستان
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شبستان
تاریخ نشر : Jul 20 2013 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

حجت الاسلام خدامراد سلیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مهدویت خبرگزاری شبستان بااشاره به بن مایه تازه ترین اثرش با عنوان "نقش مردم در انقلاب جهانی حضرت مهدی موعود(ع)" گفت: البته مباحث مهدویت به طور عمده بر پایه نقل که همانا آیات و روایات است، استوار است و بالطبع در این اثر نیز تلاش شده تا بیشترین بهره از این دو منبع ارزشمند و بویژه روایات معتبر برده شود.
وی با بیان اینکه گرچه این بدان معنا نیست که از مباحث عقلی و دیدگاه های اندیشمندان غفلت شده است، خاطرنشان کرد: اما اینکه انگیزه این بررسی چه بوده یکی اهمیت و جایگاه نقش مردم در حکومت آن حضرت است که امروزه بویژه مورد توجه و اهتمام بسیاری از علاقه مندان است و دیگر برخی سخنانی که مخالفان در این باره به میان آورده اند.
حجت الاسلام سلیمیان با اشاره به اینکه نقش و جایگاه مردم در فرایند قیام جهانی حضرت مهدی(ع) در این کتاب در سه مرحله بررسی شده است، اظهارداشت: نخست مرحله زمینه سازی و فراهم ساختن شرایط و بسترها برای آن اتفاق بزرگ است که در این مرحله نقش مردم یا دست کم گروه قابل توجهی از مردم انکار ناپذیر است و البته در سال های گذشته تلاش های ارزشمندی در بررسی و معرفی این دوران صورت گرفته است. اگرچه دیدگاه های سست و قابل تأملی نیز به میان آمده که در جای خود نیازمند نقدهای کارشناسانه بیشتری است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: مرحله دوم که قیام جهانی است مهم ترین و سخت ترین مرحله می باشد، چراکه مردم در یک گستره فراگیرتر نقش ایفا خواهند کرد که این نقش به طور عمده یاری مهدی موعود در مبارزه با ستم و ستمگران است.
وی بااشاره به مرحله سوم این قیام جهانی تصریح کرد: سرانجام جایگاه مردم در دوران حکومت جهانی موعود پس از دو مرحله یاد شده در یک گستره جهانی در این مرحله تحقق خواهد یافت، نقش مردم در این دوران به طور عمده مساعدت و همراهی برای استمرار حکومت بر پایه عدل و داد است.
حجت الاسلام سلیمیان تصریح کرد: باتوجه به گستره فوق العاده مباحث مربوط به حکومت جهانی حضرت مهدی(ع)و نیز نبود بررسی های جامع و کارشناسانه کافی در این زمینه عرصه این بررسی های بسیار گسترده و نیازها فراوان است و به طور قطع ضمن اینکه این اثر از کاستی هایی برخوردار است بررسی های نو می تواند افق های روشن تری را در نگاه قرار دهد.