دانشنامه روایی و رجال‌نامه مهدویت تدوین می‌شود
55 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت
مصاحبه کننده : خبرگزاری ایکنا
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : ایکنا
تاریخ نشر : Jan 9 2013 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

گروه انديشه: عضو هيئت علمی پژوهشكده مهدويت و آينده‌پژوهی از تدوين «رجال‌نامه مهدويت» و «دانشنامه روايی مهدويت» ذيل كلان پروژه «نقد و بررسی روايات مهدويت» خبر داد.

خدامراد سليميان، عضو هيئت علمی پژوهشكده مهدويت و آينده‌پژوهی، در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، با اشاره به لزوم پرداختن به محتوای روايات مهدويت و فهم آموزه‌های موجود در اين روايات، گفت: با وجود دليل‌های قرآنی و عقلی، بی‌گمان روايات مهدويت، گوياترين و گسترده‌ترين مستند انديشه مهدويت است؛ از اين رو می‌بايد با نقد و بررسی دقيق و موشكافانه مورد ارزيابی قرار گيرند.

وی توجه روزافزون به اسلام و گرايش به انديشه‌های دينی در دهه‌های اخير و رشد چشم‌گير بررسی‌‌های اسلامی، و نيز گرايش رو به رشد همه مسلمانان، به‌ويژه نسل جوان، به بحث‌های مهدويت را از جمله زمينه‌های ضرورت‌بخش چنين پژوهش‌هايی دانست و افزود: از سوی ديگر بهره‌گيری‌های نابخردانه و نادرست منحرفان از اين زمينه‌های فراهم شده، و گسترش گرايش به خرافات و رواج‌ سطحی‌نگری در اين عرصه، بسترهای مناسب و گوناگونی را در سلسله مباحث اسلامی و به‌ويژه مهدوی فراهم كرده است؛ به گونه‌ای كه امروزه بررسی‌های علمی و ژرف در حوزه مباحث مهدويت، با وجود كوشش‌های فراوان در تاريخ اين مباحث، يكی از اساسی‌ترين نيازها در اين زمينه به شمار می‌آيد.

سليميان از تحقيقاتی تحت كلان پروژه «نقد و بررسی روايات مهدويت» پژوهشكده مهدويت و آينده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در همين راستا خبر داد و افزود: تحقيقات ذيل اين كلان پروژه درصدد فراهم آوردن آگاهی‌های قابل اعتماد و شايسته از روايات مهدويت هستند كه برای تحقق اين امر، بررسی روايات مهدويت از زوايای مختلف سندی و متنی، ضرورتی انكارناپذير است و ما معتقديم كه در بررسی‌هايی از اين دست، می‌توان سهم قابل توجهی از پيرايه‌ها و بيراهه‌های به وجود آمده در نبود چنين فعاليتی را از اين ساحت برطرف كرد.

مدير كلان پروژه «نقد و بررسی روايات مهدويت» اولين و اساسی‌ترين پرسش نيازمند پاسخ دقيق و عميق را اين دانست كه «معلومات برخاسته از اين روايات تا چه اندازه و با چه شرايط دارای ارزش و اعتبار است؟» و ادامه داد: اين مطلب از آن جهت ضرورت پی‌گيری فزونتری دارد كه مهدويت در حوزه احكام شرعی قرار ندارد و مربوط به عمل شرعی نيست؛ بلكه موضوعی مرتبط با حوزه علم است و در اين حوزه، ارزش معلومات روايی جای بحث و نيازمند اثبات است.

سليميان با اشاره به محورهای قابل طرح در حوزه روايات مهدويت گفت: مباحث بنيادين روايی اولين محور اين حوزه است كه خود در سه موضوع آسيب‌شناسی روايات مهدويت، روش‌شناسی نقد استنادی و محتوايی روايات مهدويت و تاريخ حديث مهدويت در عصر پيامبر(ص)، در عصر امامان(ع) و در دوران غيبت قابل بررسی است و براساس مبانی نقد سندی روايات مهدويت، رجال‌نامه مهدويت شكل می‌گيرد.

وی مباحث محتوا‌شناسی و فقه‌الحديثی مهدويت را دومين محور اصلی كلان پروژه مذكور خواند و بيان كرد: محتواشناسی روايات نسب و ولادت حضرت مهدی(عج)، محتواشناسی روايات مربوط به عصر غيبت، محتواشناسی انتظار و منتظران، بررسی روايات نشانه‌های ظهور، بررسی روايات ظهور و قيام جهانی حضرت مهدی(عج)، محتواشناسی روايات حكومت جهانی حضرت مهدی(عج) و محتواشناسی روايات رجعت و جهان پس از حضرت مهدی(عج) از موضوعاتی است كه در اين محور طرح شده و در حال بررسی است.

عضو هيئت علمی پژوهشكده مهدويت و آينده‌پژوهی همچنين از تدوين «دانشنامه روايی مهدويت» به عنوان يكی از اهداف «نقد و بررسی روايات مهدويت» ياد كرد و گفت: در اين اثر مجموع واژه‌ها، اصطلاحات و عناوين موجود در روايات مورد بررسی قرار می‌گيرد و توضيحات مناسب ارائه می‌شود.