کارگزاری حکومت موعود، مستلزم اهتمام به شاخصه‌های عصر ظهور است
45 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت
مصاحبه کننده : خبرگزاری ایکنا
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : ایکنا
تاریخ نشر : Jun 15 2013 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

گروه انديشه: فرآيندی كه به همراهی با حكومت موعود منجر می‌شود، از انتظار راستين آغاز و از طريق زمينه‌سازی به كارگزاری در حكومت امام زمان(عج) منجر می‌شود و كارگزاران حضرت همان افرادی هستند كه در دوران زندگی خود، در حوزه فرد و اجتماع، به شاخصه‌های عصر ظهور اهتمام داشته‌اند.

حجت‌‌الاسلام و المسلمين خدامراد سليميان، عضو هيئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، با بيان اين‌كه در يك نگاه كامل به فرهنگ انتظار ما مكلف به اين هستيم كه ماكت، مدل و نمونه محدودی از حكومت جهانی حضرت مهدی(عج) را به حسب شرايط، در زندگی فردی و اجتماعی خود ايجاد كنيم، اظهار كرد: فردی كه در اين راستا حركت می‌كند، در همان دوران غيبت، ويژگی‌های دوران عصر ظهور و حكومت جهانی حضرت مهدی(عج) را تجربه می‌كند.

سليميان افزود: اين كه حكمت خداوند به اين تعلق گرفته كه عده‌ای در دوران غيبت باشند و انسان‌هايی هم در دوران ظهور حضور داشته باشند، تفاوتی در ميزان حظ و بهره اين انسان‌ها از معنويت در دوره‌های مختلف ايجاد نخواهد كرد.

وی با بيان اين‌كه به دو نوع می‌توان انتظار را تبيين كرد، اظهار كرد: معمولاً اگر به زبان عامه بخواهيم اين مطلب را بيان كنيم، بايد بگوئيم كه گاه يك نفر در يك ايستگاه اتوبوس نشسته است تا اتوبوسی آماده و مهيا و با يك راننده آمده و آن فرد سوار شود و به سمت مقصد برود و اين يك نوع انتظار است و يك زمان كسی انتظار دارد كه صاحب‌خانه شود و خود او مصالح را فراهم می‌كند و در بنای ساختمان نقش دارد و اين هم نوعی انتظار است.

كسی می‌تواند در آن دوره بر مدار عدل حركت كند كه امروز و در عصر انتظار نيز بر مدار عدل باشد و عدل را چه در رفتار خود و چه در عرصه اجتماع به آينده موكول نمی‌كند در اين صورت است كه با شكل گرفتن حكومت عدل من به سمت آن حكومت خواهم رفت

سليميان ادامه داد: در نوع اول انتظار، ما منتظر هستيم تا اتفاق ظهور بيفتد و سپس گام برداريم و به انسانی خوب بدل شويم، اما آموزه‌های دينی و روايات چيزی بسيار فراتر از اين را می‌گويند و بيان می‌كنند كه شما اگر فرصت پا گذاشتن در عرصه و عصر ظهور را پيدا كرديد، فرصت بزرگی است و در آن جا 90 شما تبديل به صد شده است، اما اگر به هر دليلی اين 90 تبديل به صد نشد، نگذاريد درصد پايين‌تری باشد. لذا شما در دوران غيبت، خود را بر حسب تكليف‌ها و آزمايش‌ها و شرايط، به آن حد نصاب كافی برسانيد و اگر اتفاق ظهور افتاد، اين رشد تكميل خواهد شد و شما به نهايت می‌رسيد و اگر اتفاق ظهور نيفتاد و شما دنيا را ترك كرديد، متناسب با زيست دوران غيبت هيچ ضرری نكرده‌ايد.

عضو پژوهشكده مهدويت و آينده‌پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اضافه كرد: صريح روايت می‌گويد كه اگر كسی اين شاخصه‌ها را داشت و مرگ او فرا رسيد و به هر دليلی ظهور را درك نكرد، هيچ نگرانی نداشته باشد كه عصر موعود منجی و عصر عدالت و امنيت فراگير را درك نكرده است.

وی با بيان اين‌كه ياران حضرت ولی عصر(عج) نه در يك زمان اندك و به شكلی ناگهانی بلكه در فرآيندی طولانی به سطح همراهی با حضرت می‌رسند، اظهار كرد: نكته بسيار مهمی كه گاه مورد غفلت قرار می‌گيرد، اين است كه كسانی كه در طرف جبهه حق و در عصر ظهور در واقع از ياران حضرت در هنگام قيام هستند، همان زمينه‌سازان ظهور هستند و زمينه‌سازان ظهور آن منتظران راستين هستند.

سليميان گفت: بنابراين فرآيندی كه به همراهی با امام زمان(عج) منجر می‌شود، يعنی از انتظار راستين به زمينه‌سازی و از زمينه‌سازی به ياری حضرت و از ياری حضرت به كارگزاری در دوران حكومت ايشان، در هر مرحله ويژگی‌ها و لوازم خاص خود را می‌طلبد و عنصر انتظار نقطه آغاز و شروعی است كه همه اين فرآيند از آن آغاز می‌شود و از طريق زمينه‌سازی به كارگزاری در حكومت امام زمان(عج) منجر می‌شود. بر اين اساس يك منتظر خوب يك زمينه‌ساز خوب خواهد بود و يك زمينه‌ساز خوب ياور خوبی خواهد بود و يك ياور خوب يك عنصر كارگزار در عصر حكومت حضرت ولی عصر(عج) خواهد بود.

وی با بيان اين‌كه بر همين اساس همه شاخصه‌های عصر حكومت جهانی حضرت مهدی(عج) بايستی از همين دوره غيبت در كسانی كه قرار است در آن حكومت در جبهه حق قرار داشته باشند، شكل بگيرد، عنوان كرد: اگر استثناهايی را كه ممكن است در زمانی محدود دچار تحول شوند، در نظر نگيريم، بايد گفت كه قاطبه ياران و كارگزاران حضرت همان افرادی هستند كه در دوران زندگی خود، در حوزه فرد و اجتماع، به شاخصه‌های عصر ظهور اهتمام داشته‌اند و در مسير و در چارچوب عدالت، امنيت و يگانه‌پرستی فراگير و شاخصه‌های اين چنينی حركت كرده‌اند.

عضو هيئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اضافه كرد: كسی می‌تواند در آن دوره بر مدار عدل حركت كند كه امروز و در عصر انتظار نيز بر مدار عدل باشد و عدل را چه در رفتار خود و چه در عرصه اجتماع به آينده موكول نمی‌كند، در اين صورت است كه با شكل گرفتن حكومت عدل من به سمت آن حكومت خواهم رفت.