اهمیت پژوهش، موانع و راه کارها
36 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت
مصاحبه کننده : خبرگزاری ایسکا
محل مصاحبه : قم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : ایسکا
تاریخ نشر : Feb 5 2013 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی: با توجه به اهمیت پژوهش و ضرورت آسیب شناسی آن جهت ارتقای سطح کیفی پژوهش ها گفتگویی را با حجت الاسلام و المسلمین سلیمیان عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت انجام داده ایم که توجه خوانندگان محترم را به آن جلب می نمائیم.

1- به نظر حضرتعالی مشکل کنونی پژوهش های ما در عرصه علوم انسانی،  به ویژه مطالعات دینی چیست؟

به نظر می رسد بزرگترین مشکل در عرصه  پژوهش نبود هماهنگی پژوهش ها براساس نیازهای جامعه هدف است. متاسفانه بخش قابل توجهی از پژوهش های انجام شده و در دست انجام ناظر به نیازهای علمی جامعه نیست. گاهی مشاهده می شود که طرح های بزرگ پژوهشی سامان می یابند ولی پایان آن به قفسه چند کتابخانه محدود می شود. تجدید چاپ نشدن برخی از آثار این مدعای ما را ثابت می کند، که نشان دهنده عدم اقبال خوانندگان به آن کتاب است. متاسفانه الگوبرداری نه چندان مطلوب از پژوهش های غربی سبب شده تا نوشتار هرچه پیچیده تر به نظر آید گمان کنیم بیشتر علمی است. در حالی که سابقه بررسی های تاریخی نشان می دهد بسیاری از بزرگان متناسب با نیازهای جامعه گاهی به ساده ترین بیان ممکن به پاسخ گویی این نیازها پرداخته اند.

2-چه علل و عواملی موجب چنین مشکلی شده است؟

به نظر می رسد یکی از عوامل این مشکلات نبود پایه های بومی در پژوهش های علوم انسانی است. تقلید بیش از حد از پژوهش های غربی در این علوم سبب شده تا با توجه به تفاوت های فرهنگی در بسیاری از پژوهش های علوم انسانی دچار مشکل شویم.

 از دیگر عوامل این مشکلات می توان به دور ماندن از فرهنگ اصیل اسلامی در طرح مسائل علوم انسانی به ویژه دینی اشاره کرد. در قرآن البته به برخی از شاخصه های پژوهش های علمی اشاره شده است ولی ما نتوانسته ایم از آن استفاده کرده و پژوهش های خود را مبتنی بر آن ساماندهی کنیم.

3- به نظر جنابعالی یک پژوهش علمی و ایده آل چه مختصات و ویژگی هایی دارد؟

یک پژوهش خوب و قابل قبول ضمن برخورداری از اتقان و احکام لازم و بهره مندی از دانش همه کسانی که در این موضوع به بحث پرداخته اند، باید متناسب با نیاز جامعه هدف و مخاطب مورد نظر باشد. البته یک پژوهشگر ضمن توجه به این نکته مهم خود را به عنوان پیشوای مباحث علمی جلوی حرکت های علمی جامعه قرار می دهد. اما فراموشی مخاطب به بی ثمر بودن و در نتیجه رکود علمی منجر می شود.

4-چه راهکارهایی جهت دستیابی به چنین پژوهشی پیشنهاد می کنید؟

مهمترین راه را در نیاز سنجی های فراگیر با متدهای علمی می دانم. باید بررسی شود که آیا پژوهش مورد نظر مسئله جامعه است یا خیر؟ آیا این پژوهش منجر به نتیجه عملی می شود؟ یا اینکه آیا می تواند نظر مخاطب خود را جلب کند ؟ و مواردی از این دست.

5-راه  کاربردی کردن این پژوهش و انعکاس عملی آن در نظام سیاسی و دینی ما چیست؟

پژوهش پس از اتمام و انجام نظارت می بایست در اختیار نخبگان قرار گیرد و راه های عملیاتی کردن آن و به بیان دیگرحضور آن در رفتارهای مورد نظر بررسی شود.

Investigation of Branches Among Twelvers

(from the second half of the third century A.H up to the end of the Minor occultation)

Abstract

   From the wive point of the presence or occultation of the infallible Imams, their period could be divided to two periods: presence and occultation. Each of them contains its own characteristics, distinguishing from the other one. Due to the external presence of Imam, at the first period, the filed of the guidance toward the truth also the avoidance from the deviation was better, but there were some digressive sects increasing in the second period i.e. the occultation, especially the minor occultation.

   There is difference of opinion among the heresiographers about the number of these sects, but it could be divided to five sects such as Waqifiyyah, Muhammadiyyah, Qatei’yyah,Ja’fariyyah and believing to the interruption on Imamah. There are some factors to originate these sects which some of the most important causes are the oppression and bewilderment that engulfed the society over ambition and getting away from the path of Imamah, but the only sect amongst them was Twelver Shi’a that could consolidate its own existence at the center of Islamic government because of Imam Mahdi’s guidance, his deputies deeds, the efforts of Shi’a scholars and also the Imams’ preparation. It shows clearly that in spite of occultation of Imam Mahdi but his significant influence is clear to guide the society.

   The author of this paper, according to the descriptive-analytic method, is going to prove that Shi’a at the period of the minor occultation got involved in doubt as a result of non publicity of Imam Mahdi birth, also facing to the challenge of occultation and the political pressure of the government. So it happened some branching between Imamiyyah. Of course, due to Imam Mahdi’s guidance, also the efforts of his deputies and Shi’a scholars and the Imams’ preparation, these branches were very limited. Also these branches did not end up to any movement, uprising or government.

Keywords: Shi’a, occultation, sect, Mahdism, Interruption, Waqifiyyah, Muhammadiyyah, Qatei’yyah ,Ja’fariyyah