دستان سبز نیایش
53 بازدید
ناشر: انتشارات زائر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1377
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
در این کتاب به موضوعات مربوط به دعا پرداخته شده است.