بازگشت به دنیا در پایان تاریخ (تحلیل و بررسی مسئله رجعت)
64 بازدید
ناشر: بوستان کتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 4
زبان : فارسی
این کتاب در باره رجعت در آخرالزمان است. علاوه بر استفاده از آیات از روایاتی در ای زمینه بهره گرفته شده و به برخی شبهات نیز پاسخ داده شده است.