بازخوانی عوامل پیدایش و انحطاط انشعابات انحرافی شیعه در غیبت صغرا
57 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/08/20
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
پیشوایی معصومان علیهم السلام، به دو دوره تقسیم شده است: دورة حضور؛ و دورة غیبت. هر یک از این دوره‌ها، دارای ویژگی‌هایی متمایز از دیگری است. یکی از ویژگی‌های دورة حضور فراهم‌بودن همة زمینة راهنمایی مردم به سوی حق و دوری از انحرافات و بی‌راهه‌ها بود. که در دورة پس از آن، با غیبت امام علیه السلام، زمینة پدیدآمدن و گسترش جریان‌های انحرافی گسترش یافت. البته دیری نپایید که بیشتر این جریان‌های باطل و مدعیان دروغین به سبب هدایت‌های ظاهری و باطنی امام غائب، روشنگری‌های نائبان خاص و تلاش علمای زمان، چون کف روی آب، نابود شده به تاریخ پیوستند. این نوشتار در پاسخ به این پرسش که چه عواملی در این فرایند شکل‌گیری و اضمحلال انشعابات انحرافی شیعه در غیبت صغرا، نقش تأثیرگذاری داشته‌اند؟ و چه پی‌آمدهایی به دنبال داشته‌اند؟ بازخوانی و بررسی سه گروه: عوامل زمینه‌ساز، ادامه‌دهنده و انحطاط، و سرانجام پی‌آمدها، این پژوهش را شکل داده است. واژه‌گان کلیدی: حضرت مهدی علیه السلام ـ شیعه ـ جریان‌شناسی ـ امامیه ـ دوران غیبت صغرا ـ مهدویت.