سبک زندگی مهدوي همان سبک زندگی اسلامی
107 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت

    سبک زندگی مهدوی همان سبک زندگی اسلامی است به این معنا که دین اسلام با ارائه بهترین روش های فردی و اجتماعی زندگی انسان ها را در یک مسیر درستی قرار داده است.
سبک زندگی مهدوی همان سبک زندگی اسلامی است و تفاوتی بین این دو نیست، بنابراین هرچیزی که در رابطه سبک زندگی اسلامی مطرح است می تواند با یک نگاه عالمانه سبک زندگی مهدوی باشد.
همواره روش زندگی در آموزه های اسلامی در آیات قرآن و روایت معصومین(ع) مورد توجه بوده است، انسان برای عبادت پرودگار آفریده شده است،که این عبادت پرودگار یک سری سازکارها و روش خاص دارد، از جمله راهکارها که می توان گفت سبک زندگی برای هر انسانی بستگی به باورها و اعتقادهای که در او شکل گرفته است دارد، زندگی اسلامی در واقع روش مقبولی است که از طرف خداوند متعال برای انسان موحد مدنظر قرار گرفته است.
سبک زندگی یک مسلمان با سبک زندگی یک غیر مسلمان حتی کسانی که پیرو دیگر ادیان الهی هستند و یا کسانی که پیرو هیچ دینی نیستند قطعا متفاوت خواهد بود، سبک زندگی هر فرد رابطه تنگاتنگی با باورهای او دارد، همین اختلافت که در عقیده ها باعث می شود که نوع زندگی در جوامع با یک دیگر فرق داشته باشد. اگر چه در بعضی از مواقع هم اعتقادات بهم نزدیک است.
دین اسلام با ارائه بهترین روش های فردی و اجتماعی زندگی انسان ها را در یک مسیر درستی قرار داده است، طبعا انسان های مختلفی با دیگر جوامع همکاری دارند و گاهی این همکاری باعث به وجود آمدن تداخل فرهنگی و جابه جایی در سبک زندگی می شود.
امروزه سبک اسلامی با یک سبک زندگی غربی مواجه هست، که غرب با ادعای جهانی سازی در سایه آرامش، عمده توجه اش به این است که نظر جامعه جهانی را به سبک زندگی خودش جلب کند.
قطعا اگر غرب موفق بشود که در سبک زندگی مسلمانان وارد بشود سبک زندگی اسلامی دچار تزلزل و بی ثباتی می کند و این موفقیت بزرگی برای غرب است.
گام نخست برای استحکام ‌بخشی سبک زندگی فراگیری آموزه های اسلامی است. اما متاسفانه امروزه آن گونه که باید به آموزه های دینی پرداخته نمی شودکه نسبت به دوره های دیگر کم رنگ شده است. گروهای مختلف در همه عرصه های می بایست در تمام عرصه های سبک زندگی اسلامی را مورد توجه قرار بدهند. با یک برنامه ریزی جامع و تدوین یک سامانه ای فراگیر و همگانی می توان از نفوذ سبک زندگی غربی جلوگیری کرد.
سبک زندگی بخشی از آن فردی است عمده سبک زندگی اسلامی به اجتماع مربوط می شود، بخشی در عرصه فرهنگ بخشی در عرصه سیاست بخشی در اقتصاد است. امکان ندارد بعضی از فعالیت بر خلاف دین باشد بعد انتظار داشته باشیم که در بخش دیگر حرکت فرد به سوی فرهنگ دینی باشد. برای مثال ضروری است جامعه هم در مسأله اقتصاد به دستورات اسلام توجه کند و هم عرصه فرهنگی به دین عمل شود.
نکته ای که در دین مبین اسلام فقط یافت می شود این است که دین اسلام در تمام عرصه ها به صورت دقیق بحث کرده است، بنابراین اگر مسأله ای که خارج از دستورات اسلام باشد و به آن عمل کنیم به ناچار در عرصه دیگر دچار تزلزل خواهیم شد.
نخسین آموزگار هر فرد خانواده او است که مادر نقش بسزای در آن دارد، اگر بخواهیم سبک زندگی را بر بنیاد مستحکمی پایه گذاری کنیم هرگز نباید از نقش مادران در این عرصه غفلت کرد.
ممکن است مشکلات زندگی سبب شده باشد که بعضی از مادران بخشی از اوقات خود را در بیرون از خانه سپری کنند، اما باید توجه داشته باشند که اگر این مدت را جبران نکنند، هزینه های سنگینی بر زندگی یشان وارد خواهد شد. به این صورت که احساس خلأ تربیتی که در فرزندان ایجاد می شود و ممکن است در آینده برای آن خانواده مشکلاتی به وجود بیاورد. در همین راستا آیات قرآن هم به نقش آفرینی پدر و مادر تاکید بسیار زیادی کرده است.
البته نقش نهادها را هم نباید نادیده گرفت؛ نهادهای دولتی همچون آموزش پروش که در این عرصه وظایف سنگینی برعهده دارند و نهادهای غیر دولتی هم تأثیر زیادی می تواند داشته باشند که قابل انکار نیست مانند بیشتر رسانه ها و خبرگزاری ها که نقش تعیین کننده در ترویج سبک زندگی اسلامی دارند.
بهترین راهکاری که جلوی فرهنگ وادراتی را می‌گیرد، ایجاد فرهنگ درست و ارتقای فرهنگ ملی است یعنی اگر جوانی بداند که دین اش داری یک شأن و جایگاهی بین جوامع انسانی دارد دیگر مغلوب عناصر فرهنگی بیگانه نمی شود.
اما متأسفانه به لحاظ نبود مطالعات در آموزه های دینی بخشی از جوانان در دریافت این فرهنگ دچار مشکل شده اند که مسؤولان باید در این عرصه فعال باشند.