آیا زمان آن فرانرسیده که علاقه‌مندان و دلسوزان و بزرگان حوزه با تشکیل شورای علمی معارف مهدوی به این آشفته‌بازار خاتمه دهند؟!
55 بازدید
تاریخ ارائه : 12/6/2012 6:01:00 PM
موضوع: امامت و مهدویت

باسمه تعالی

آیا زمان آن فرانرسیده که علاقه‌مندان و دلسوزان و بزرگان حوزه با تشکیل شورای علمی معارف مهدوی به این آشفته‌بازار خاتمه دهند؟!

کسی منکر اخلاص و دل‌سوزی بسیاری از کسانی که در حوزه معارف مهدویت قلم می‌زنند یا سخن می‌رانند نیست. اما منکر این هم نیست که در مجموع این معارف یک نابسامانی و ازهم‌گسیختگی آشکاری به چشم می‌آید. و هر کسی اشکال را متوجه امری می‌کند. برخی دیگران را به بی‌سوادی متهم می‌کنند. حال به چه نیت و انگیزه‌ای خودشان و خدا می‌داند. برخی دیگرا را به ساده‌اندیشی و سطحی نگری. و برخی به حسادت و ...

اما به نظر می‌رسد مشکل را در جایی دیگر باید جست.

به نظر می‌رسد بخشی از همه این نابسامانی‌ها و مشکلات به مبانی و مستندات بر می‌گردد. ممکن است مشکلات برخاسته از مبانی را علاجی نباشد اما فراموش نکنیم بخشی از این مبانی نیز بر اساس مستندات روایی شکل گرفته که جایگاه روایات را در این عرصه بسیار مهم می‌نماید.

به نظر می‌رسد کسی منکر نیازمندی بررسی‌های علمی و بحث‌های جدّی بر روی مستندات معارف مهدوی نباشد. که البته به هر دلیلی این اتفاق نیفتاده در اینجا کاری بدان نداریم.

مهم آن است که بخشی از این پراکندگی آشکار به آشفتگی در مستندات بر می‌گردد.  که البته این هرگز جایگاه بلند شمار فراوان روایات معتبر و قطعی را مخدوش نخواهد کرد.

بی‌گمان امروزه بیش از هر زمان دیگر معارف مهدوی و مستندات آن نیازمند پالایش و پیرایش به دست کارشناسان خبره و آگاه به مباحث لازم است. که دل‌سوزانه و متعهدانه به این مهم دست زنند.

فراموش نکنیم آنچه مصیبت درهم‌ریختگی را بیشتر می‌کند آن است که مخاطب علاقه‌مند در این عرصه به شدّت آسیب خواهد دید و گاهی متأسفانه به سرخوردگی از این معارف سترگ می‌انجامد که البته این خسران بزرگی است.

از این رو به نظر می‌رسد اولویت نیازهای مباحث مهدویت سامان‌بخشی به زیرساخت‌ها که همانا روایات معصومان علیهم السلام باشد، است.