مکتب تربیتی فاطمه علیها السلام
81 بازدید
تاریخ ارائه : 10/29/2012 10:59:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت

هيچ كس را توان معرفت زهراي مرضيه نبوده و نيست، جز پروردگار هستي و خاصان اولياي او، كه بلنداي شناخت او، پرنده‏اي تيزپرواز مي‏‌طلبد.

رها شده از تمامي قيدها و بندها .

كه فاطمه سري است از اسرار الهي .

بزرگ بانوي جهان اسلام به عنوان برترين زنان عالم همواره در كلام حضرات معصومان‏ عليهم السلام به ويژه پيامبر گرامي اسلام مورد توجه و عنايت‏ خاص بوده است; گاهي از او به عنوان برترين زنان عالم و گاهي به عنوان برترين زنان بهشتي ياد شده است .
نقل شده است كه در آخرين لحظه‏هاي زندگاني رسول مكرم اسلام‏صلي الله عليه وآله، فاطمه‏ عليها السلام به شدت گريه مي‏‌كرد . پيامبر رحمت وقتي صداي گريه دختر خود را شنيد او را به نزديك خود فرا خوانده مطالبي را آهسته به او منتقل فرمود . كه در آن شدت گريه، تبسمي بر لبان فاطمه نشست . بعدها وقتي سبب آن خنده را ميان گريه پرسيدند فرمود: «فبكيت البكاء الذي رايت فلما راي حزني سارني الثانية فقال‏صلي الله عليه وآله: يا فاطمه اما ترضين ان تكوني سيدة نساء العالمين؟ فضحكت‏»
وقتي حال رسول خدا را آن‏چنان ديدم گريستم، گريه‏‌اي كه ديديد . وقتي پدرم حزن و اندوه مرا مشاهده فرمود، دوباره با من نجوا كرد و فرمود: اي فاطمه آيا راضي و خشنود نيستي كه سيد و بزرگ زنان جهانيان باشي؟ پس خنديدم و شاد شدم .
در روايت ديگري نقل شده است كه حضرت فاطمه فرمود: در لحظه‏هاي آخر زندگاني وقتي پدرم صداي گريه من را شنيد فرمود: «يا بنية انه ليس احد من نساء العالمين اعظم رزية منك فلاتكوني من ادني امراة صبرا انك سيدة نساء اهل الجنة‏»
«دخترم! هيچ كدام از زنان جهان ارزش و مقام تو را ندارند . پس در صبر و بردباري همانند كم‏ترين زنان نباش; زيرا تو سيد و بزرگ زنان بهشتي .»
با توجه به دو روايت بالا، فاطمه زهرا به عنوان برترين زنان عالم هستي همواره به عنوان الگويي برتر مطرح بوده و هست كه ابعاد وجودي آن بزرگوار فراتر از حضور در زمان و مكاني خاص است . به اين عنوان كه فضايل اخلاقي انسان هرگز اسير زمان و مكان نمي‏‌شود . اين الگوي فضيلت‏‌براي هميشه تاريخ، شايستگي پيروي و متابعت را داراست . فراگيري درس زندگي در مكتب انسان‏ساز اين بانوي نمونه، توفيقي بس ارجمند و بزرگ است كه هركس را نصيب نمي‏‌شود . تنها كساني لياقت‏‌حضور در اين وادي عشق را دارند كه جان خويش را سرشار از محبت او و فرزندانش كرده باشند .