مهدویت وضرورت کرسی­‌های آزاداندیشی
57 بازدید
تاریخ ارائه : 10/29/2012 11:01:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت

نیاز اساسی امروز مباحث مهدویت، تشکیل کرسی­های آزاداندیشی

امروزه در حوزه و دانشگاه بر کسی پوشیده نیست که تشکیل کرسی­های آزاداندیشی، کلید بسیاری از معضلات علمی است. به­ویژه آنکه رهبر فرزانة و فرهیختة انقلاب نیز مدت­هاست به این مهم تأکید و توجه مسئولان امر را بدان جلب نموده­‌اند. این خود بماند که متولیان امر تا چه حد و تا کجا پی­گیر شدند.

حوزه‌­های معارف دینی و به­ویژه مهدویت مانند دیگر علوم از این نیاز به­‌طور جدّ برخوردار است به گونه­ای که به روشنی می­توان گفت این روزها بیش از هر زمان دیگر نیاز به کرسی­های آزاداندیشی در حوزة مهدویت، احساس می شود.

بی­گمان مهدویت و ترسیم آیندة جهان با نوع قرائت شیعی و پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام امروزه در کانون توجه و نگاه جهانیان قرار گرفته است. که البته این خود تهدیدها و فرصت های فراوانی را به همراه داشته است.

اگرچه می توان همة تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد، اما به نظر می­رسد نبود یک سازمان فکری منسجم و تمرکز فعالیت­های پژوهش­محور و آزاداندیشانه و کم­توجهی به این مقولة مهم و تأثیرگذار، سبب شده تا برخی فرصت­ها نیز، به تهدید تبدیل شود.

برخی متولیان و کارهای پراکنده در این زمینه و فعالیت­های موازی و گاهی معارض، سبب شده تا ضمن اینکه مخاطبین درون مذهبی در مواردی دچار آشفتگی و سرخوردگی شوند، علاقه­مندان بیرون نیز، مدل قابل فهمی به دست نیاورند.

امروزه نگاه علمی و ژرفکاوانه و به دور از تعصب همراه با جسارت ارائه علمی، نیاز مبرم ارائه­های پژوهشی مهدویت است؛ که با اسف به دلیل برخی محدودیت­ها، این مهم تحقق نیافته و بر زمین مانده است.