اهمیت آسیب شناسی مباحث مهدویت
83 بازدید
تاریخ ارائه : 10/29/2012 8:59:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت

اهمیت آسیب شناسی مباحث مهدویت

اعتقاد به آموزة مهدویت از توانمندترین عوامل پویایی، رشد و بالندگی جامعه اسلامی، در طول تاریخ است که آن را از فروغلتیدن در فسادها و تباهی‏ها حفظ می‌کند.

سوگمندانه باید گفت  این باور در تاریخ خود با اندیشه‌ها و برداشت‌های نادرست بسیاری رو به رو شده و رفته رفته به آسیب‌ها و آفت‌های جدّی، برای آن تبدیل شده است.

در عصر کنونی که جامعه ما به شکل روزافزونی، به این باور روی آورده است، ضرورت شناسایی این آسیب‌ها و آفت‌ها، بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود و لازم است ضمن ترویج و توسعه فرهنگ درست مهدویت، این موضوع نیز مورد توجه جدّی قرار گیرد.

بی‌گمان در صورت توجه به آفت‏‌ها و رفع اختلال‏‌های مفهومی و مصداقی وارد شده در این حوزه، می‏‌توان از این فرهنگ به عنوان مؤثرترین و کارآمدترین ابزار برای حرکت در مسیر حق بهره جست و با آن نسل حقیقت خواه را برای رسیدن به آن تحول بزرگ و جهانی آماده ساخت. بنابراین مهم‏ترین گام برای فراهم کردن نگرش درست به مباحث مهدوی ارائه آگاهی‌های بایسته و پرهیز از گمانه‌های نادرست است.