مشخصات فردی و زندگینامه
نام:خدامراد
نام خانوادگی:سلیمیان ریزی
پست الکترونیک:kh.salimian@yahoo.com
نخصص ها:کلام ، تبلیغ ، امامت و مهدویت

زندگی نامه

باسمه تعالی

خدامراد سليميان متولد سال1346 زرين شهر اصفهان 

اهم فعاليت‏هاى پژوهشى:

1.پايان‌نامه‌ها

1.1.پايان نامه سطح سه با عنوان "تحليل و بررسی مسئله رجعت"، دفاع 1384

1.2.پايان نامه سطح چهار با عنوان "نقش و جايگاه مردم در قيام و حکومت جهانی حضرت مهدی عليه السلام"،دفاع با درجة عالی سال1391

2.مديريت گروه:

مدير گروه حديث پژوهشکده مهدويت و آينده پژوهی، به مدت دو سال

عضو هيئت مديره انجمن علمي مهدويت حوزه علميه قم از سال 1392

سردبير فصلنامه علمي ـ پژوهشی پژوهشنامه مهدويّت

3.عضو هيئت علمی

از تاريخ 1/2/86 (استاد يار)

4.كتاب:

4.1. دستان سبز نيايش

4.2. بازگشت به دنيا در پايان تاريخ (تحليل و بررسی مسئله رجعت)

4.3. پرسمان مهدويت (پاسخ به شصت پرسش مهدويت).

4.4. فرهنگ نامه مهدويت. (با 504 صفحه جهت استفاده طلاب و دانشجويان)

4.5. درسنامه مهدوي (1) (حضرت مهدي عليه السلام از ولادت تا امامت)

4.6. درسنامه مهدويت (2) (حضرت مهدي عليه السلام و دوران غيبت)

4.7. درسنامه مهدويت (3) (حضرت مهدي عليه السلام از ظهور تا حكومت جهاني)

4.8. درسنامه مهدويت (4) (حضرت مهدی عليه السلام و حكومت جهاني)

4.9. نقش مردم در انقلاب جهانی حضرت مهدی عليه السلام

4.10. معارف مهدويّت، گروهی

4.11. روش نقد و بررسی روايات مهدويت

5.مقالات:

5.1.علمی ـ پژوهشی:

1ـ بررسی حديث شناسانه حکم نام‌بردن حضرت مهدی به محمد (فصلنامه مشرق موعود،ش25).

2 ـ تحليل روايی ايستادن هنگام شنيدن لقب قائم عليه السلام (فصلنامه مشرق موعود، ش27).

3ـ تبارشناسی واژگاني ظهور امام مهدي(ع) در منابع اسلامي (فصلنامه مشرق موعود، ش38).

4ـ حديث "يوطئون للمهدي" در ترازوي نقد (فصلنامه پژوهشنامه مهدويت) .

5ـ تسامح در نقل روايات نشانه‌هاي ظهور با تاکيد بر کتاب مأتان و خمسون علامة(فصلنامه انتظار موعود، ش53 )

6ـ رجعت‌ در اهل تسنن (چالش‌ها و عوامل انکار) (فصلنامه حکمت اسلامي)فصلنامه علمي پژوهشي حکمت اسلامي، ش 11.

7ـ تحليل روايي نقش امدادهاي غيبی در قيام جهاني مهدي موعود(ع)، (فصلنامه مشرق موعود، ش42).

8ـ واکاوي روند روبه‌افزايش نقل روايات نشانه‌هاي ظهور در سير تدوين منابع روايي (فصلنامه انتظار موعود/ در دست چاپ)

9ـ بررسی اهتمام به نقل روايات مهدويّت در منابع حديثي اهل سنت (فصلنامه مشرق موعود/ در دست چاپ)

5.2.علمی ـ ترويجی

يک ـ رجعت از نگاه قرآن و مفسران، فصلنامه انتظار موعود، شماره 19

دو ـ ارتباط بداء با ظهور حضرت مهدی عليه السلام، فصلنامه انتظار موعود، شماره 30

سه ـ بيعت سازوکار سياسی مشارکت مردم در حکومت مهدی موعود، فصلنامه انتظار موعود، ش 37

چهارـ شرق شناسی و مهدويت در برخی دايره المعارف‌های بزرگ پژوهشهای مهدوی، ش 5 با همکاری.

پنج ـ بازخوانی عوامل پيدايش وانحطاط انشعابات انحرافی شيعه در غيبت صغرا، انتظار موعود، ش 42

شش ـ تحليل نظريه شهادت امام مهدي عليه السلام، فصلنامه انتظار موعود، ش 43

هفت ـ تطور مهدويت در منابع روايي شيعه (در پنج قرن نخست)،فصلنامه پژوهش هاي مهدوي ، سال سوم، شماره 12.

هشت ـ تحليل و بررسی تصحيف و تحريف در برخی روايات مهدويت، پژوهشهای مهدوی،فصلنامه پژوهش هاي مهدوي ، سال چهارم، شماره14.

6.  پژوهش هاي انجام شده

روش نقد استنادي و محتوايي روايات مهدويّت

7. پژوهش هاي در دست انجام

بررسی تحليلي روايات نشانه های ظهور (سندی و محتوايي) (مصوب پژوهشکده مهدويت و آينده پژوهي)

8.آثار برگزيده شده‏

8.1.      رتبة دوم، كتاب بازگشت به دنيا در پايان تاريخ. در کتاب سال استان اصفهان

8.2.      رتبة دوم، كتاب پرسمان مهدويت در کتاب سال استان اصفهان

8.3.    "بررسی خانواده حديث شعر دعبل در محضر امام رضا عليه السلام "، مقالة برگزيده در جشنواره بين المللی مهدويت در آموزه­های رضوی، مهر 90

8.4.       رتبه نخست، کتاب پرسمان مهدويت در نخستين دوسالانه ملی کتاب مهدوی، تير 91

8.5.       "حکم نام بردن حضرت مهدی عليه السلام برگزيدة جشنوارة بين المللی مهدويت در آموزه­های رضوی، مهر 91

8.6.   پايان نامه سطح چهار با عنوان "نقش و جايگاه مردم در قيام و حکومت جهانی حضرت مهدی(ع)"،برگزيده در "نخستين اجلاسيه مديران و صاحب نظران حوزوی عرصه پژوهش" به عنوان يکی از پايان نامه های برتر در سال92ـ91(

8.7.    مقاله برگزيده با عنوان " عرصه‌های امنيّت در الگوی پيشرفت با تأکيد بر حکومت جهانی مهدی(ع(؛ در همايش ملی پيشرفت از منظر قرآن و حديث، اسفند 93

8.8.       کتاب نقش مردم در انقلاب جهانی حضرت مهدی(ع)؛ برگزيده در نخستين همايش کتاب سال حوزه علميه اصفهان. اسفند 93

9. نظارت و ارزيابي پژوهش

ارزيابي کتاب و مقاله برای کتاب سال حوزه، جشنواره علامه حلي و جشنواره شيخ طوسي.   

10. راهنمايي و مشاوره

راهنمايي و مشاوره و داوری پايان نامه و طرح تحقيقاتی، حدود 50 مورد (حوزة علميه قم ـ حوزه‌های خواهران ـ دانشگاه اديان ـ دانشکده اصول دين ـ دانشگاه معارف و دانشگاه اصفهان)

11. در رسانه‌ها

حضور در برنامه های شبکه ماهواره‌اي ولايت و صدا و سيما به عنوان کارشناس مباحث مهدويت برنامه: به سوي ظهور، عطر انتظار، قرار بی قراران و شبکه راديويي معارف.

نرم افزار

  مسئوليت بخش حديث نرم افزار گنجينه مهدويت

ايميلkh.salimian@yahoo.com

@kh_salimian کانال تلگرام بنده    

خدايا چنان کن سرانجام کارتو خشنود باشي و ما رستگار