سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
جامعه المصطفی العالمیه (مدرسه امام خمینی ره) 
استاد مباحث مهدویت 
1389/06/23 
ادامه دارد 
تدریس 
همکاری 
مرکز تخصصی مهدویت 
استاد مباحث مهدویت 
1382/07/06 
ادامه دارد 
تدریس 
همکاری 
مرکز تخصصی امامت  
استاد مباحث مهدویت 
1391/07/04 
ادامه دارد 
تدریس 
همکاری 
نهاد نمایندگی ولی فقیه دردانشگاهها 
مبلغ 
 
ادامه دارد 
تبلیغ 
همکاری 
انجمن مهدویت حوزه علمیه 
عضو هیئت مدیره 
1392/10/24 
ادامه دارد 
پژوهش 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران 
استاد راهنما و مشاور 
1391/02/02 
ادامه دارد 
پژوهش 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه های علمیه 
استاد راهنما و مشاور 
1387/07/06 
ادامه دارد 
پژوهش 
همکاری 
معاونت پژوهش حوزه های علمیه 
ارزیاب جشنواره علامه حلی 
1389/06/06 
ادامه دارد 
ارزیابی 
تدریس 
مرکز تخصصی مهدویت 
مدرس 
 
 
مباحث حدیثی مهدویت 10 نیم سال 
تدریس 
مدرسه امام خمینی (ره) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
مهدویت  
تدریس 
مرکز تخصصی امامت  
مدرس 
 
 
مهدویت 
تدریس 
مدرسه امام خمنی(ره) المصطفی 
مدرس 
1392/07/03 
ادامه دارد 
تاریخ مهدویت